Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies i enlighet med vår Policy för cookies

Hållbara fiskeriprodukter

Hållbarhet är tveklöst nyckelordet för framtiden, eftersom det är enda sättet att säkra en framtid för nuvarande och kommande generationer. Hållbara fiskeriprodukter är en del av denna filosofi.

Över tre miljarder människor är beroende av den havs-och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Oceanerna är världens största proteinkälla och utgör den främsta födokälla för över 2,5 miljarder människor. Havsfisket sysselsätter direkt eller indirekt över 200 miljoner människor. Oceanerna innehåller 97 % av jordens vatten och absorberar ca 30 % av den koldioxid som produceras av människor på jorden. Det enda sättet att i fortsättningen kunna dra nytta av havets resurser är att respektera dem.

Varje dag strävar Friend of the Sea efter att göra hållbarhet till en verklighet, och omfattar fler och fler viktiga aktörer i projektet. Friend of the Sea uppmuntrar fiskerier som går med i certifieringsprogrammet att anta selektiva fiskemetoder, att minska sin påverkan på ekosystemet och att arbeta inom ett maximalt hållbart uttag. Certifieringen säkerställer också höga kvalitetsstandards avseende energieffektivitet och socialt ansvarstagande.

Friend of the Sea-vattenbruk odlar utan användning av tillväxthormoner, samt respekterar vattenparametrar och kritiska livsmiljöer.

Friend of the Sea är ständigt engagerad i upplysningskampanjer för att göra alla människor, vuxna och barn, medvetna om vikten av att köpa och konsumera endast certifierat hållbara fiskeriprodukter.

Certifierade produkter

Friend of the Sea - C.so Buenos Aires 45, 20124 Milan Italy - HQ +39 0287075166 - Italy +39 3485650306 - Skype: friend.of.the.sea