Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies i enlighet med vår Policy för cookies

Fiskerier > Fiskerier

Havsfisket sysselsätter direkt eller indirekt över 200 miljoner människor. Överfiske, bland annat tagande av fisk utanför hållbara nivåer, kan minska fiskbestånd och sysselsättningen i många regioner i världen.


Friend of the Sea certifieringsprogram bidrar till hälsa av haven genom att bedöma och främja hållbara fiskemetoder.


Företag från hela världen förlitar sig på Friend of the Sea genom att bedöma det hållbara ursprunget hos sina egna produkter.

Friend of the Sea certifierade fisken på kartan:


Friend of the Sea-kriterier för vildfångade produkter kan sammanfattas som följer:

 

  • Målbeståndet får inte överutnyttjas enligt FAO, regionala fiskeriorgan och nationella marina myndigheter. Det enda undantaget utgörs av fiskerier som fångar mindre än 10 % av det totala beståndet och är i överensstämmelse med alla andra krav;
  • Fiskemetod kan inte påverka havsbotten. Effekten är acceptabel endast om korrigerande åtgärder genomförs för att minska effekterna till en försumbar nivå;
  • Fiskemetoden måste vara selektiv (max 8 % kasseras och kastas över bord);
  • Bi-fångade arter kan inte kan vara bland de som ingår i IUCN-rödlistan för hotade arter;
  • Fisket måste vara i överensstämmelse med legala krav (inklusive totala tillåtna fångstmängder, inget olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, ingen bekvämlighetsflagg, maskstorlek, minimistorlek, marina skyddade områden, o.s.v.). Allt detta verifieras av en revision på plats;
  • Energibalans måste vara på plats och företaget måste ställa upp årliga mål för förbättrad bränsleeffektivitet;
  • Avfallshantering måste vara på plats;
  • Socialt ansvarstagande måste vara på plats.

Klicka här för att se de flottor som godkänts.

 

Certifierade produkter

Friend of the Sea - C.so Buenos Aires 45, 20124 Milan Italy - HQ +39 0287075166 - Italy +39 3485650306 - Skype: friend.of.the.sea