Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies i enlighet med vår Policy för cookies

Vattenbruk > Vattenbruk

Vattenbruk är odling av sötvatten- och saltvattenorganismer.


Tillväxttakten hos globalt vattenbruk har varit stabil och snabb, i genomsnitt ca 8 % per år i över trettio år, medan fångsten hos vilda fiskerier har varit i princip oförändrade sedan det senaste decenniet.


Oron för miljöpåverkan innefattar avfallshantering, biverkningar av antibiotika, konkurrens mellan odlade och vilda djur, och att mata mer marknadsmässig köttätande fisk med annan fisk. Däremot har forskning och förbättringar i kommersiellt foder de senaste tjugo åren minskat dessa.


Friend of the Sea-kriterier för hållbart vattenbruk kräver:

  • Ingen påverkan på kritiska livsmiljöer (t.ex.: mangroveträsk, våtmarker, o.s.v.)
  • Efterlevnad av avloppsvattenparametrar
  • Minskning av rymningar och bifångster till en försumbar nivå
  • Ingen användning av skadliga antifoulingprodukter eller tillväxthormoner
  • Efterlevnad av socialt ansvarstagande
  • Gradvis minskning av koldioxidutsläpp


Ungefär 150 vattenbruksproducenter över hela världen har begärt att bli granskade i enlighet med Friend of the Sea-kriterierna och cirka 100 av dessa har uppnått certifiering.

 

Certifierade produkter

Friend of the Sea - C.so Buenos Aires 45, 20124 Milan Italy - HQ +39 0287075166 - Italy +39 3485650306 - Skype: friend.of.the.sea